Bra produktionsmiljö och miljöhänsyn

 

Kvalitet

För oss är det viktigt att ha en bra produktionsmiljö för vår personal. Det har vi genom moderna produktionsmetoder, en bra innemiljö och säkra arbetsmetoder. Våra grundläggande krav på hög kvalitet, spårbarhet, service, ekonomi och leveranser i avtalad tid är centrala delar för oss. Det är kunden och kundens behov som är i fokus.

 

Miljö

Miljöarbete och milljöhänsyn skall ingå som en integrerad del i företagets dagliga arbete. Verksamheten skall kännetecknas av effektivitet i utnyttjandet av energi och miljöresurser, samt av förebyggande insatser och annan miljöpåverkan från våra egna tillverkningsprocesser. Allt detta utgår från våra egna och myndigheters krav på miljöanpassning.

 

 

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015    

SE VÅR       CERTIFIERING